Waterfall projektledelse vs. agil projektledelse

Agil projektledelse har længe været lidt af et buzz word inden for projektverdenen, og nogle gange får man indtrykket af, at det er svaret på alle vores problemer.

Ofte går diskussionen også mellem de plandrevne (waterfall) projekter og de agile projekter – og med god grund. Der er nemlig afgørende forskelle mellem de to metoder. Dog finder jeg det meget problematisk, at man med betegnelsen ”agil projektledelse” har en
tendens til at tage patent på ordet ”agil”, som om kun agil projektledelse kan være agil, og dermed at plandrevne projekter ikke kan være agile.

Det mener jeg er en misforståelse, som har gjort stort skade på de plandrevne projekters omdømme og legitimitet i projektverdenen.

Men hvad betyder det at være agil? Og hvad er agil projektledelse egentlig?

Slår vi op i ordbøgerne, kan man læse, at det at være agil handler om at være ”hurtig, let og smidig i sine bevægelser”. Det handler ligeledes om at være ”bevægelig” og ”adræt”. Det er en ganske bred definition, som inviterer til fortolkninger. Hvis vi holder os til projektverdenen, kunne én fortolkning være, at vi i agil projektledelse ikke udarbejder projektdokumentation, fordi det tager tid og fastlåser projektet i en bestemt retning. 

Så hvad er agil projektledelse? Nogle siger, at det i agil projektledelse handler om at arbejde i iterationer – sprint. Dette gør, at man har lettere ved at tilpasse projektet løbende, og forbedre det endelige resultat. Andre snakker om et tættere samarbejde med kunderne for at blive klogere undervejs. Andre igen taler om at levere hyppigt og effektivt, og hente gevinsterne løbende. At kunne håndtere en hastigere udvikling på den teknologiske front, og sikre løbende justering af projekterne i forhold til en måske omskiftelig strategi. Det lyder jo ganske rigtigt og fornuftigt alt sammen. 

Hvis jeg skulle koge det ned til en enkelt sætning, så vil jeg beskrive agil projektledelse som kunsten at løbende sikre, at kunden eller brugeren til enhver tid får mest mulig værdi ud af projektet – både undervejs i projektet og når projektet er afsluttet.

Det store spørgsmål er nu…

Gør waterfall (plandrevne) projekter ikke det?

I 2001 blev projektmetoden, Prince2, introduceret i Danmark af John Hunderup. Én af de helt nye ting ved Prince2 dengang var, at brugerne eller kunden var repræsenteret i projektets styregruppe i form af Seniorbrugeren. Styrken ved dette er, at Seniorbrugeren nu har mandat til at gøre indsigelser, ændre og måske endda helt stoppe projektet undervejs, hvis det ikke går den rigtige vej i forhold til brugerens ønsker og behov. Det betyder jo, at selvom man har udarbejdet detaljerede planer for projektet og igangsat projektet, kan man stadig ændre på projektet undervejs. Det er da agilitet. 

I 1960’erne, da den amerikanske virksomhed Grumman skulle bygge Lunar modulet (den der landede på månen med de to astronauter), besluttede man at astronauterne løbende skulle tages med på råd, når de designede og udviklede modulet. Allerede den gang var man klar over vigtigheden af at tage kunden/brugerne med til råds. Dette projekt var om nogen et plandrevet projekt. 

Erkendelsen af, at kunden eller brugeren skal involveres i alle projektets faser og løbende tilpasse projektet, har altså eksisteret længe i de plandrevne projekters verden. At påstå, at så snart man i de plandrevne projekter har igangsat projekteksekvering, så er planerne låst, og så er der ikke noget at gøre, hvis kundens behov undervejs ændrer sig, kan kun skyldes manglende viden og erfaring med projektledelse. Selvfølgelig kan man undervejs ændre projektet, hvis man selv og specielt brugeren kan se, at det går i den forkerte retning. Det kan dog i visse tilfælde være upopulært, fordi det betyder forsinkelser og øget omkostninger, det indrømmer jeg. Men det er så sandelig muligt.

Jeg skal også være den første til at indrømme, at vi efterhånden er mange, der har set projekter løbe i hegnet, fordi kundens behov eller omstændigheder har ændret sig undervejs, og projektlederen ikke har evnet at følge med disse ændringer. Det siger dog mere om projektlederen, end det gør om de plandrevne projekters metoder.

Så derfor; Waterfall projekter er også agile projekter og agil projektledelse er også waterfall projektledelse.

Skal vi kontakte dig?

iFocus gevinstrealisering ydelser

Følg os på LinkedIn

Vil du vide mere om det virtuelle PMO?

Så lad os tage en uforpligtigende snak.

Udfyld feltet herunder med din mailadresse,
og vi kontakter dig hurtigst muligt. 

iFocus